KẾ TOÁN VIÊN

KẾ TOÁN VIÊN

Mô tả công việc:

 • Có kinh nghiệm xây dựng & triển khai nội dung tiếp thị thương hiệu.
 • Kiểm tra, đối chiếu số liệu giữa các đơn vị nội bộ, giữa chi tiết và tổng hợp.
 • Kiểm tra các định khoản nghiệp vụ kinh tế phát sinh.
 • Kiểm tra sự cân đối giữa số liệu kế toán chi tiết và tổng hợp.
 • Kiểm tra sự hợp lý và khớp đúng giữa số dư cuối kì và các báo cáo chi tiết.
 • Hạch toán thu nhập, chi phí, công nợ, nghiệp vụ khách,…
 • Báo cáo tài chính.
 • Thống kê và tổng hợp số liệu kế toán khi có yêu cầu.

Yêu cầu công việc:

 • Có năng lực nghiệp vụ kế toán.
 • Tổ chức, sắp xếp, xây dựng kế hoạch để thực hiện nhiệm vụ được phân công.
 • Biết tổng hợp và phân tích báo cáo.
 • Sử dụng máy tính thành thạo

Quyền lợi được hưởng:

 • Được hưởng các chế độ bảo hiểm theo Luật lao động.
 • Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động.
 • Lương thưởng hấp dẫn.