Đức Halo

Diễn xuất - Hát

Facebook

319

Instagram

218

Youtube


Họ tên

Đức Halo

Ngày sinh

29-04-1996

Nơi hoạt động

Hồ Chí Minh


Giới tính

Nam

Trạng thái


Kỹ năng

Diễn xuất, Hát

Lĩnh vực

Ca sĩ


Vị trí Khách hàng Mô tả ngắn