Dương Thụy Yến Nhi

Diễn xuất

Facebook

9791

Instagram

Youtube


Họ tên

Dương Thụy Yến Nhi

Ngày sinh

16-04-1991

Nơi hoạt động

Hồ Chí Minh


Giới tính

Nữ

Trạng thái

Diễn viên tự do


Kỹ năng

Diễn xuất

Lĩnh vực

Phim ảnh, TVC, MV


Vị trí Khách hàng Mô tả ngắn
Diễn xuất Thách thức danh hài https://www.youtube.com/watch?v=X84PEpjuiYc
Diễn xuất Tôi yêu Việt Nam https://www.youtube.com/watch?v=uwxMtCixl8A
Diễn xuất Mì gõ https://www.youtube.com/watch?v=XSWUYSyOlrU