Tử An

Diễn xuất

Facebook

2187

Instagram

1085

Youtube


Họ tên

Tử An

Ngày sinh

04-02-1996

Nơi hoạt động

Hồ Chí Minh


Giới tính

Nữ

Trạng thái

Diễn viên tự do / Tác giả / Vlogger


Kỹ năng

Diễn xuất

Lĩnh vực

Phim ảnh, TVC, MV


Vị trí Khách hàng Mô tả ngắn