Ngô Thúc Hào

Diễn xuất

Facebook

1492

Instagram

712

Youtube


Họ tên

Ngô Thúc Hào

Ngày sinh

08-11-1998

Nơi hoạt động

Hồ Chí Minh


Giới tính

Nam

Trạng thái

Diễn viên tự do MC - VJ


Kỹ năng

Diễn xuất

Lĩnh vực

Phim ảnh, TVC, MV, Kịch, MC


Vị trí Khách hàng Mô tả ngắn