Việt Vương

Diễn xuất - Model - Pha chế

Facebook

20000

Instagram

Youtube


Họ tên

Việt Vương

Ngày sinh

01-08-1997

Nơi hoạt động

Hồ Chí Minh


Giới tính

Nam

Trạng thái


Kỹ năng

Diễn xuất, Model, Pha chế

Lĩnh vực

Phim ảnh, TVC, MV, Kịch, MC, Model, Viral


Vị trí Khách hàng Mô tả ngắn