Phạm Kỳ Anh Khoa

Diễn xuất - Hát

Facebook

11805

Instagram

752

Youtube


Họ tên

Phạm Kỳ Anh Khoa

Ngày sinh

01-01-1997

Nơi hoạt động

Hồ Chí Minh


Giới tính

Nam

Trạng thái


Kỹ năng

Diễn xuất, Hát

Lĩnh vực

Phim ảnh, Ca sĩ


Vị trí Khách hàng Mô tả ngắn