Trương Quang Pháp

Diễn xuất

Facebook

1628

Instagram

Youtube


Họ tên

Trương Quang Pháp

Ngày sinh

30-11-1995

Nơi hoạt động

Hồ Chí Minh


Giới tính

Nam

Trạng thái

Diễn viên tại sân khấu kịch Hồng Vân


Kỹ năng

Diễn xuất

Lĩnh vực

Phim ảnh, TVC, MV, Kịch


Vị trí Khách hàng Mô tả ngắn
Diễn xuất Thiên thần 1001 https://www.youtube.com/watch?v=HI9VjM7sHLs
Diễn xuất TVC https://www.youtube.com/watch?v=fTrCcjswMKo
Diễn xuất Ai chết giơ tay - tập 7 https://www.youtube.com/watch?v=Z2qK94kzsSY