JayB Nguyễn

Diễn xuất - Hát

Facebook

18435

Instagram

215

Youtube


Họ tên

JayB Nguyễn

Ngày sinh

06-10-1997

Nơi hoạt động

Hồ Chí Minh


Giới tính

Nam

Trạng thái


Kỹ năng

Diễn xuất, Hát

Lĩnh vực

Phim ảnh, Ca sĩ


Vị trí Khách hàng Mô tả ngắn