Cao Minh Mẫn

Diễn xuất

Facebook

2266

Instagram

Youtube


Họ tên

Cao Minh Mẫn

Ngày sinh

30-11-1996

Nơi hoạt động

Hồ Chí Minh


Giới tính

Nam

Trạng thái

Diễn viên tự do


Kỹ năng

Diễn xuất

Lĩnh vực

Phim ảnh, TVC, MV


Vị trí Khách hàng Mô tả ngắn