Huỳnh Hạnh Thảo

Diễn xuất - Hát

Facebook

33409

Instagram

Youtube


Họ tên

Huỳnh Hạnh Thảo

Ngày sinh

30-11-1999

Nơi hoạt động

Hồ Chí Minh


Giới tính

Nữ

Trạng thái


Kỹ năng

Diễn xuất, Hát

Lĩnh vực

Phim ảnh, TVC, MV


Vị trí Khách hàng Mô tả ngắn