Nguyễn Duy Minh

Diễn xuất

Facebook

24266

Instagram

1537

Youtube


Họ tên

Nguyễn Duy Minh

Ngày sinh

30-11-1995

Nơi hoạt động

Hồ Chí Minh


Giới tính

Nam

Trạng thái

Ca sĩ tự do


Kỹ năng

Diễn xuất

Lĩnh vực

Model, Rapper, R&B


Vị trí Khách hàng Mô tả ngắn
Diễn xuất Fashion style https://www.youtube.com/watch?v=-8sVBCkLYdQ
Diễn xuất Fakelove https://www.youtube.com/watch?v=iRAxgDxWHjw