Trương Mai Hiên

Diễn xuất - Model

Facebook

2320

Instagram

1252

Youtube


Họ tên

Trương Mai Hiên

Ngày sinh

18-02-1998

Nơi hoạt động

Hồ Chí Minh


Giới tính

Nữ

Trạng thái

Diễn viên tự do, mẫu ảnh


Kỹ năng

Diễn xuất, Model

Lĩnh vực

Phim ảnh, TVC, MV, Photoshoot, Model, Viral


Vị trí Khách hàng Mô tả ngắn