Đoàn Hoàng Chương

Diễn xuất

Facebook

11706

Instagram

Youtube


Họ tên

Đoàn Hoàng Chương

Ngày sinh

30-11-1992

Nơi hoạt động

Hồ Chí Minh


Giới tính

Nam

Trạng thái

Diễn viên tự do


Kỹ năng

Diễn xuất

Lĩnh vực

Phim ảnh, TVC, MV


Vị trí Khách hàng Mô tả ngắn