Trần Trúc Anh

Diễn xuất

Facebook

29044

Instagram

Youtube


Họ tên

Trần Trúc Anh

Ngày sinh

27-07-1992

Nơi hoạt động

Hồ Chí Minh


Giới tính

Nữ

Trạng thái

Diễn viên tự do


Kỹ năng

Diễn xuất

Lĩnh vực

Phim ảnh, TVC, MV


Vị trí Khách hàng Mô tả ngắn