Hướng dẫn sử dụng

Chào mừng các bạn đến với Vuigop.vn!

Vuigop.vn hỗ trợ người dùng thực hiện các thao tác chính trên website với 3 hình thức tài khoản:chủ dự án, người kết nối, talent.

Chủ dự án là người triển khai và thực hiện các dự án Kết nối cộng đồng và Thương hiệu thông qua sự hỗ trợ của Vuigop. Người kết nối là người dùng tham gia kết nối các dự án bằng cách mua các Túi đồng hành / Điểm tích lũy, tham gia Tài trợ, hoặc đóng góp ý kiến cho các dự án Quảng cáo. Các tài khoản Talent có thể công khai thông tin cá nhân cho các nhãn hàng và nhà sản xuất, đồng thời tham gia các Casting call tại Vuigop.vn.

Các bạn có thể tham khảo hướng dẫn các bước sử dụng website cho từng loại tài khoản như sau:

Hướng dẫn sử dụng web cho Chủ dự án:

 • Đăng ký tạo tài khoản trên Vuigop: bằng cách điền đầy đủ các thông tin được yêu cầu từ Vuigop. Sau đó kích hoạt mail xác nhận được gửi từ Vuigop.
 • Tạo dự án mới:
  1. Chọn Tạo dự án mới ở trang cá nhân;
  2. Điền đầy đủ các thông tin cần có về dự án sau đó chọn Lưu rồi chọn Gửi duyệt;
  3. Nhận thông báo dự án được bắt đầu thực hiện qua thông báo web, email, tin nhắn điện thoại. Nếu không được duyệt, nhận thông báo vì sao không được duyệt, sau đó sửa theo yêu cầu và gửi duyệt lại;
  4. Theo dõi thông tin dự án trong tài khoản;
  5. Nhận thông báo về các giao dịch kết nối của dự án được thực hiện;
  6. Sau khi dự án kết thúc, nhận kết quả dự án thành công/thất bại;
 • Dự án thành công:
  1. Nhận tiền chuyển khoản đợt 1 từ Vuigop;
  2. Tiến hành sản xuất sản phẩm kết nối và gửi timeline gửi hàng cho Vuigop;
  3. Gửi hàng cho người kết nối, cập nhật thông tin nhận hàng của người kết nối trên hệ thống;
  4. Nhận tiền chuyển khoản đợt 2 từ Vuigop;
  5. Sau khi dự án được thực hiện, cung cấp thông tin quyết toán và kết quả kinh doanh của dự án;
  6. Chuyển cho Vuigop số tiền cần trả lại cho backer mua điểm tích lũy, có cấn trừ 40% tiền còn lại mà Vuigop đang giữ.
  7. Dự án kết thúc.
 • Tạo chiến dịch quảng cáo:
  1. Vào Quản lý tài khoản, chọn Chiến dịch quảng cáo, chọn Tạo quảng cáo mới;
  2. Điền đầy đủ các thông tin cần có về dự án sau đó chọn Lưu rồi chọn Gửi duyệt;
  3. Nhận thông báo dự án được bắt đầu thực hiện qua thông báo web, email, tin nhắn điện thoại. Nếu không được duyệt, nhận thông báo vì sao không được duyệt, sau đó sửa theo yêu cầu và gửi duyệt lại;
  4. Chuyển phí nền tảng để chạy dự án;
  5. Nhận thông báo khi có ý tưởng được gửi đến;
  6. Chọn ý tưởng sẽ phát triển và triển khai trên thực tế;
  7. Gửi phần thưởng cho người được chọn ý tưởng và cập nhật;
  8. Dự án kết thúc.
 • Tạo chiến dịch tài trợ:
  1. Vào Quản lý tài khoản, chọn Chiến dịch tài trợ, chọn Tạo tài trợ mới;
  2. Điền đầy đủ các thông tin cần có về dự án sau đó chọn Lưu rồi chọn Gửi duyệt;
  3. Nhận thông báo dự án được bắt đầu thực hiện qua thông báo web, email, tin nhắn điện thoại. Nếu không được duyệt, nhận thông báo vì sao không được duyệt, sau đó sửa theo yêu cầu và gửi duyệt lại;
  4. Chuyển phí nền tảng để chạy dự án;
  5. Dự án kết thúc.

Hướng dẫn sử dụng web cho Người kết nối:

 • Đăng ký tạo tài khoản trên Vuigop: bằng cách điền đầy đủ các thông tin được yêu cầu từ Vuigop. Sau đó kích hoạt mail xác nhận được gửi từ Vuigop.
 • Mua Gói kết nối:
  1. Chọn dự án muốn tham gia trong trang Kết nối cộng đồng;
  2. Chọn Gói kết nối muốn mua;
  3. Điền đầy đủ thông tin ở phần Địa chỉ giao hàng;
  4. Chọn hình thức thanh toán và thanh toán đúng với mức tiền của Gói kết nối;
  5. Nhận mail xác nhận đặt hàng từ Vuigop;
  6. Thanh toán đơn hàng;
  7. Cập nhật thông tin dự án từ Vuigop;
  8. Khi dự án kết thúc thành công, Vuigop sẽ gửi timeline nhận hàng;
  9. Chờ nhận hàng.
 • Mua Điểm tích lũy:
  1. Chọn dự án muốn tham gia trong trang Kết nối cộng đồng;
  2. Chọn gói Điểm tích lũy muốn mua;
  3. Điền đầy đủ thông tin;
  4. Đọc kỹ hợp đồng tham gia và chọn Đồng ý;
  5. Nhận mail xác nhận từ Vuigop;
  6. Thanh toán gói điểm tích lũy;
  7. Nhận hợp đồng, ký xác nhận và gửi hợp đồng lại cho Vuigop;
  8. Sau khi dự án được thực hiện, nhận thông tin về lợi nhuận và dự kiến nhận được lợi nhuận;
  9. Chờ nhận lợi nhuận.
 • Tham gia đóng góp ý tưởng quảng cáo:
  1. Chọn chiến dịch quảng cáo muốn tham gia;
  2. Chọn Gửi ý tưởng, điền đầy đủ thông tin về ý tưởng và chọn Tham gia;
  3. Nhận thông báo ý tưởng đã được ghi nhận vào hệ thống;
  4. Nhận thông báo thắng cuộc nếu dự án được chọn;
  5. Nhận thông báo thông tin về dự án;
  6. Nhận phần thưởng.
 • Tham gia tài trợ:
  1. Chọn chiến dịch tài trợ và gói tài trợ phù hợp, bấm chọn Tham gia;
  2. Xác nhận thông tin và chọn Gửi;
  3. Nhận email xác nhận;
  4. Làm việc với Vuigop;
  5. Chốt deal, ký hợp đồng với khách hàng;
  6. Dự án kết thúc.

Hướng dẫn sử dụng web cho Talent:

 • Đăng ký tạo tài khoản trên Vuigop: bằng cách điền đầy đủ các thông tin được yêu cầu từ Vuigop. Sau đó kích hoạt mail xác nhận được gửi từ Vuigop.
 • Trở thành Talent:
  1. Vào trang Quản lý tài khoản, vào trang Talent, chọn Đăng ký;
  2. Điền đầy đủ các thông tin theo yêu cầu và chọn Đăng ký và chờ admin duyệt;
  3. Khi đã được duyệt, thông tin của bạn sẽ hiển thị trên mục Talent của Vuigop.
 • Đăng ký Casting call:
  1. Chọn dự án casting call và nhân vật, bấm chọn Tham gia và chọn Đồng ý;
  2. Nhận thông báo kết quả được duyệt hoặc không được duyệt;
  3. Nếu được duyệt, nhận thông báo chi tiết về casting.